Tips på artiklar

Dela gärna!

Här kommer jag länka till artiklar som handlar om tillit och socialt kapital.


Elvaåringarnas optimistiska ”vi” ger framtidshopp för hela Sverige

En doktorsavhandling av Karin Sandberg från Mälardalens högskola visar att 11-åringar med utländsk ursprung identifierar sig med svensk historia och att vara svensk, men också att de har flera olika identiteter – det ena utesluter inte det andra. Detta sker utan konflikt, utan kontrovers. Det är så vi skapar socialt kapital – att vi lyckas gå från ”vi” och ”dom” till ”vi” och ”vi”. Skribenten är Erik Helmerson på DN.


Finns det någon framtid för hederligheten?

Framtidsspanarna Kairos Future har undersökt om vi kommer att bli mer eller mindre hederliga i framtiden. De identifierar sex trender som påverkar hederligheten (och tilliten) i samhället.


Elitens trixande hotar den mellanmänskliga tilliten

Statsvetaren Bo Rothstein förklarar varför det är så viktigt att motarbeta korruption. Debattartikel i Dagens Nyheter.


Det vi inte ännu funnit ord för

Om svenska modellen, statsindividualism, polarisering och oro för att tilliten minskar i Sverige. Krönika i Svenska Dagbladet av journalisten och författaren Lars Åberg

Ju mer vi kallar dem troll desto fler blir de

Krönika av Josefin Utas (Mp), kommunpolitiker i Sollentuna samt utredare. Kloka tankar om åsiktspolariseringen i Sverige!


Mänsklighetens gnagande ångest

David Brooks, amerikansk konservativ politisk kommentator (dock en ovanligt klok sådan), förklarar varför så många amerikaner kan tänka sig rösta på Donald Trump och vad man borde göra istället. Ett stärkt socialt kapital – färre starka män, men en starkare sammanhållning och mer kollektivt handlande är lösningen.