Mina böcker

Dela gärna!

Arena för tillväxt har upphört och SKR har slutat lagerhålla böckerna, så böckerna kan endast beställas via mig, Socialtkapital@gmail.com. Rent spel har har jag många överexemplar av så för den behöver ni bara betala fraktkostnaden. Spela roll och Tillit och tolerans finns det få exemplar kvar av, så de kostar 150 kronor plus moms och porto.

Tillit och tolerans

Denna bok är den första som jag skrivit i eget namn och som enbart handlar om det sociala kapitalet. Nedanstående text är från bokens förord och är skriven av Katrien Vanhaverbeke, chef på Arena för Tillväxt.

Arena för Tillväxt har arbetat med frågor som rör lokal och regional utveckling i drygt 15 år. Vi har sett att strukturella faktorer som det geografiska läget, infrastrukturen, arbetsmarknadsregionens storlek, näringsstrukturen och utbildningsnivån skapar olika förutsättningar för tillväxt och utveckling. Men det finns också något annat som påverkar, något mer svårfångat – det som gör att två grannkommuner med närmast identiska förutsättningar kan utvecklas helt olika.

Samhällsandan, eller socialt kapital som det kallas inom forskningen, är platsbunden och har i en tid av globalisering, snabba förändringar och stor rörlighet blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Det går inte att flytta på en samhällsanda. Ett högt socialt kapital utgör ett socialt kitt som får människor att trivas och vilja bidra till samhällets utveckling. Det smörjer ekonomin och får människor att flytta till orten. Men hur skapas en god samhällsanda? Vad döljer sig bakom det sociala kapitalet?

I denna skrift tar Jan Torége med oss på en resa som startar i medeltidens bondesamhällen och slutar med skrattets positiva inverkan på vår förmåga att samverka. En resa där han på vägen utforskar det sociala kapitalet och dess byggstenar, tillit och tolerans, samt ger förslag på vad kommunerna själva kan göra för att stärka sitt sociala kapital.


I mitten och slutet av 00-talet skrev jag två idéböcker om lokal utveckling respektive hållbar utveckling där jag för första gången formulerade mig kring ämnet socialt kapital. Arbetet skedde i samverkan mellan SKL och organisationen för Arena för Tillväxt. Jag var projektledare och skrev det mesta, men utan mina kollegor och partners på ”Arenan” – Måns Norberg, Roland Lexén och Per Sandgren – hade det inte gått.

Spela roll

Spela roll

Ladda ner rapporten

Vi vet mycket nu förtiden. Vi vet att det ofta går bra för storstäderna. De lockar till sig många människor med sitt stora utbud av jobb och nöjen. Och där människorna finns dyker nya kunskapsintensiva företag upp eftersom de numera söker sig till människorna, och inte tvärtom. Vi vet också att det växer så det knakar i Kina. En CD-spelare tillverkad i Kina kan vi få för några hundralappar. För en svensktillverkad motsvarighet skulle vi få lägga på en nolla på slutet. Trots att storleken på arbetsmarknaden och produktionskostnaderna helt klart har en avgörande roll för var tillväxt och utveckling sker, finns det orter, städer och regioner i Sverige och Europa som snarlikt humlan inte vet om att den saknar flygförmåga – och därför ändå flyger. Städer eller bygder som saknar de rätta förutsättningarna, men som ändå går hur bra som helst. Om de kan, måste det väl vara något annat som också spelar roll?

Den här texten inleder ett av de första kapitlen i Spela roll och det svar vi ger är naturligtvis människorna själva. Alla städer, kommuner eller bygder har inte samma förutsättningar att skapa tillväxt, men alla kan bli bättre. Med Spela roll lyfter vi fram fyra faktorer som utgår från människors egna drivkrafter och som vi anser vara avgörande för den lokala utvecklingen: social tillit, entreprenörskap, lärande och ledarskap.

Pisa-resultaten har ju satt skolorna och lärandet i centrum. Nedan är min inledning på kapitlet om lärande:

Förr i tiden fick man först och främst lära sig att veta hut. De som hade möjlighet att gå i skolan fick lära sig att läsa, skriva och räkna. Tonårsperioden var inte uppfunnen och man gick direkt från barndomen til vuxenlivet och lärde sig redan i tidig ålder ett yrke som man sedan förväntades vara trogen. Utbildning och lärande skedde i en hierarkisk ordning där kritisk tänkande och reflektion ansågs vara en brist på det man fått lära sig först – dvs. hut.

Några röster om Spela roll:

”Jag har liksom ni ”tagit mig igenom” mycket litteratur om regional utveckling. Oftast sker framställningen på en teoretisk, abstrakt nivå vilket gör att man får svårt att sålla och hitta tillämpningar i vardagen. Dessa tillkortakommanden saknar Spela roll. Bokens disposition och ämnesval gör den rolig, lättläst och användbar.”

Martin Andrea, Stadsdirektör Södertälje kommun

 ”Spela roll är något av det bästa jag läst och den funkar även i ett idrottsperspektiv.”

Ann-Louise Skoglund, f.d. idrottsstjärna och projektledare

Rent Spel

Rent spel

Ladda ner rapporten

Rent spel är en fortsättning på boken Spela roll, men nu med fokus på hållbar utveckling istället för lokal utveckling. Framförallt lyfter vi fram den sociala dimensionen av hållbar utveckling och det sociala kapitalets betydelse för att nå en framtida hållbar utveckling.

Idag tycker få att det är en  uppoffring med rökförbud i offentliga lokaler – ett förbud som varit fullständigt otänkbart för 30-40 år sedan. På 1960-talet var hälsoriskerna med rökning i princip okända och många vuxna rökte. I slutet av 1970-talet började riskerna uppmärksammas på allvar men det ansågs av allmänheten vara ett för stort ingrepp i den personliga friheten med ett förbud om rökning på offentliga platser. Själva definitionen av frihet i samband med rökning har förändrats på dessa 30 år – från individens frihet att själv bestämma, till friheten för icke-rökare att slippa tobaksröken. Från frihet att röka till rökfrihet.

Idag ser vi på miljöfrågor på samma sätt som vi såg på rökningen i slutet av 1970-talet. Vi börjar förstå att en ökad global resursförbrukning är farlig för oss, men varken allmänhet eller politiker är ännu redo att ta alla de steg som krävs. Frågan är om vi i framtiden kommer att uppfatta en hållbar utveckling på samma sätt som de flesta idag uppfattar rökförbudet – inte som en uppoffring, utan tvärtom som en fullständig naturligt utveckling.

Några röster om Rent spel:

”Mycket bra, flera nya spännande vinklar”

Margot Wallström, f.d. EU-kommissionär

”Rent spel är en välskriven, inspirerande och lite annorlunda bok om ett högaktuellt budskap. En bok i tiden – som många borde läsa!”

Anders Flanking, statssekreterare och f.d. partisekreterare i Centerpartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.