Etikettarkiv: Art of Collaborating

Art of Collaborating

Tråkiga sommarpratare? Lyssna på mig istället! Jag blev verkligen glad när Länka Consulting (Karoline Bottheim och Anna Zingmark) hörde av sig till mig och ville prata om tillit, samverkan och socialt kapital i sin podcast ”Art of Collaborating”.

Länka Consulting är ett konsultföretag som hjälper företag och organisationer navigera i komplexa projekt och processer i och mellan organisationer och perspektiv. Så här står det på deras webbplats:

Samverkan är en nödvändighet för att skapa innovation i vårt samhälle och i våra organisationer. När vi möts över kunskaps-, sektors- och organisationsgränser uppstår nya kombinationer och lösningar. Vi på Länka har under många år följt samverkansprocesser och identifierat strategier och metoder som leder samverkan framåt. Genom att förstå vad vi behöver adressera och hur vi praktiskt kan gå tillväga kan vi skapa synergier, innovation och tillvarata alla våra resurser.

Vi kunde i samtalet verkligen konstatera hur socialt kapital sätter fokus på det relationella och ömsesidigheten i det mellanmänskliga och därmed är nära besläktad med just samverkan.

Vi pratade bland annat om:

  • Vad socialt kapital är: de mellanmänskliga resurserna, hur vi samspelar och organiserar våra samhällen
  • Inbundet och överbryggande socialt kapital
  • Betydelsen av tolerans som komplement till tillit
  • Hur olika samhällen kan förklaras med hjälp av socialt kapital – med exempel som Ryssland och Costa Rica
  • Hopajola – ett ord som handlar om hur vi tillsammans tar ett ansvar för jorden vi lever med
  • Betydelsen av socialt kapital för kommuner och deras arbete
  • Socialt kapital som platsbunden resurs

https://poddtoppen.se/podcast/1458533751/art-of-collaborating-podcast/42-lanka-i-samtal-med-jan-torege