Etikettarkiv: Rättvisa

Vi måste börja ta hänsyn till ”fuzzy stuff” som tillit

Året pris i ekonomisk vetenskap till Nobels minne gick till professorerna Bengt Holmström och Oliver Hart. Deras forskning rör kontrakt, vilket låter knastertorrt. Men det handlar om förhandlingar, om spelteori och till syvende och sist om mänskligt beteende.

Oliver Hart blev igår intervjuad i Svenska Dagbladet. Tidningen berättar att Oliver Hart tidigare i veckan hade blivit inbjuden till Advokatfirman Lindahl för att tala om nya typer av kontrakt.

Det går ett sus i publiken när ekonomipristagaren Hart plötsligt berättar om sina sömnlösa nätter och om när han insåg att han haft fel. Han hade utgått från att människor är rationella. Nu talar han om vi måste ta hänsyn till luddiga saker, ”fuzzy stuff”.

”Det handlar om tillit, relationer och om uppfattad rättvisa. Människor som uppfattar att de inte har behandlats rättvist presterar sämre.”

Jag har hört många omskrivningar för tillit och socialt kapital, men aldrig ”fuzzy stuff”!

Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje

Skolans roll i samhället är en het fråga. Stämmer resultaten från PISA-undersökningen,  vad beror de försämrade resultaten på och vad kommer detta att innebära för Sverige på sikt? Frågorna kring skolan är många och svaren varierar beroende på var man står politiskt och vilka upplevelser man själv har haft eller har av skolan.

Örebroforskaren Ali Abdelzadeh lägger i sin doktorsavhandling fram ytterligare ett skäl till varför det är så viktigt med duktiga lärare och att ha en skola av hög kvalitet. Han har undersökt vad det är som orsakar och motverkar politiskt missnöje bland ungdomar.  Han visar bland annat att många ungdomar utvecklar attityder till hela det politiska systemet utifrån sina relationer med lärararna. Studien visar också att ungdomar som redan har en negativ inställning till politiska institutioner oftare upplever att de blir orättvist behandlade av sin lärare.

– Det innebär att samtidigt som lärarna har möjlighet att förändra elevernas attityd till politiken kan de också straffas av elevers förutbestämda idéer om hur samhället fungerar. Idéer som kan komma från föräldrar, kompisar eller media till exempel. Det går åt båda hållen, säger Ali Abdelzadeh.

Det är svårt att bygga tillit och socialt kapital om människor känner sig orättvist behandlade eller kränkta. Jämlika länder eller länder med stor social rörlighet har lättare att bygga socialt kapital än länder där människor inte uppfattar sin levnadsstandard och möjlighet att lyckas som rättvisa. Jag kommer att återkomma till detta ämne i nästkommande inlägg på bloggen.

Länk till artikel