Mammor ger tillit

Dela gärna!

Sambandet mellan social tillit och god hälsa har länge varit känt, både på individnivå och på samhällsnivå. Ny forskning visar nu att det är tilliten som ger god hälsa, inte god hälsa som ger tillit. Och tillit ärvs till stor del från föräldrarna, främst från mamman. Det framgår av analyser av Martin Ljunge, som är forskare vid Institutet för näringslivsforskning.

Han menar att en förklaring till resultatet kan vara att mer tillitsfulla människor kan vara mer benägna att uppsöka sjukvård och ta del av läkarens rekommendationer. Dessa personer kan även ha fler sociala kontakter, och genom dem få kunskaper som ger hälsa. Tilliten kan även motivera utbildning, som i sin tur har starka samband med god hälsa.

Detta är en internationell studie och anledningen till att det är mamman som främst vidarebefordrar tilliten till sina barn har sannolikt att göra med tiden som respektive förälder delar med barnen. Jag tror att papporna förmedlar mer av sina egna värdegrunder i länder där de är mer aktiva i sina barns uppfostran, som t.ex. i Sverige.

Det man kan fundera kring är om föräldrar som curlar sin barn och vill skydda dem från allt ont som kan inträffa gör barnen en otjänst. Föräldrar som signalerar att världen är en otrygg plats överför sin världsbild till barnen. Tilliten minskar och som vuxna riskerar de att möta andra människor och nya situationer med misstänksamhet.

Tilliten i USA har markant minskat sedan början av 1980-talet.  Danah Boyd skriver i boken ”It’s complicated. The social lives of networked teens” om att det skett en kraftig ökning av familjer som bor i privata, avgränsade bostadsområden (s.k. gated communities) och att man sällan vistas utomhus i miljöer där man riskerar att möta främlingar. Offentliga miljöer i USA har blivit så privatiserade, så hårt reglerade och så insvepta i skräck för terrorister, kriminella och pedofiler att föräldrar ger ungdomar allt färre tillfällen att röra sig fritt i samhället.

Tillit föder tillit och rädsla föder rädsla. Att något skulle hända ens barn är fruktansvärt att tänka på, men jag tror föräldrar också ska fundera kring vilka värden man förmedlar till sina barn. Eftersom det, enligt forskningen,  finns ett samband mellan tillit och hälsa riskerar dessa barn att som vuxna må sämre än de barn som inte blivit överbeskyddade.

Länk till artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.