Varför går det så bra för mormoner?

Dela gärna!

Något som förbryllat mig är hur en religiös sekt som mormonerna i USA kan vara så framgångsrika vad gäller entreprenörskap, kreativitet och ledarskap.

Utifrån det jag tidigare skrivit är mormonernas framgångar en paradox. Tillit och samarbetsförmåga mellan människor inom en sluten grupp som liknar och identifierar sig med varandra är inte tillräckligt för att skapa utveckling och framgång på den nivå som mormonerna uppnått, det krävs även tillit och utbyte mellan människor med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper.

Mormonerna kan närmast beskrivas som en religiös sekt med stark social kontroll. Men det är inte en allt igenom kvävande miljö eftersom mormoner tar med sig något från ungdomsåren som många menar har stor betydelse för deras framgångar.

En artikel i Svenska Dagbladet från den 25 juni år 2012* ger en del svar på det jag funderat över. En del av de faktorer som i artikeln lyfts fram som viktiga för mormoners framgång har att göra med ett starkt inbundet socialt kapital där den sociala kontrollen med ordning och lydnad är ett bärande inslag. Det handlar om barn som tidigt får ta ansvar i kyrkoarbetet, att utbildning värdesätts högt, att mormoner inte dricker alkohol och att det finns en stor familjefokus. Det finns starka sociala normer att förhålla sig till, vilket kan vara bra för dem som trivs i de roller som förväntas av dem. Men värre för dem som bryter normerna eller som vantrivs, t.ex. homosexuella eller kvinnor som inte vill anpassa sig till de patriarkala strukturerna. Den närmaste jämförelsen man kan göra med Sverige i sannolikt Gnosjö där den relativa framgången sägs bero på ”Gnosjöandan” – en cocktail av entreprenörsanda och samarbetsförmåga bl.a. grundat på kyrkans centrala roll i samhället.

Enligt forskningen så kan man bara komma till en viss gräns utvecklingsmässigt om man helt förlitar sig på ett starkt inbundet socialt kapital. Professor Richard Florida menar att tolerans är en viktig faktor för att en plats eller land ska nå framgång. Är toleransen låg så uppstår ett samhällsklimat som stöter bort människor som kan bidra med andra perspektiv och kunskaper. Det blir en idéfattig och intellektuellt torftig miljö där nya innovationer sällan föds och där försvarare av det rådande är mångtaliga. Förändringar i omvärlden upplevs som hotfulla och risken är stor att man missar viktiga omvärldsförändringar och att man hamnar på efterkälken.

Men det som artikeln också lyfter som viktigt för mormonernas framgångar är de tvååriga missionärsuppdragen utomlands. Detta leder till insyn i andra kulturer, till tvåspråkighet och nätverk i andra länder. Missionärserfarenheterna från långa dagar med dörrknackande i främmande land kan bidra till ökad kunskap om såväl förhandling, övertalning, laganda som om avslag och besvikelser. Det är först efter missionärsuppdraget som mormonerna genomför sin akademiska utbildning och har då en rad viktiga erfarenheter och viktig kunskap med sig. Man är vid det laget ofta också gifta samt några år äldre än de flesta andra amerikaner som genomför en akademisk utbildning. Mormoner anses i USA vara mer etiska och bättre på att samarbeta än andra medborgare.

Ett högt inbundet socialt kapital är i viss mening bra. Det leder till trygghet, ansvar och medskapande, men ska gruppen nå framgång krävs att man kan hantera det inbundna sociala kapitalets negativa sidor som social kontroll,  låg tolerans mot det avvikande och försämrad innovationsförmåga. Missionärsuppdragen utomlands och de erfarenheter som detta bidrar med tillsammans med  en hög utbildningsnivå kanske är de balanserande faktorerna som gör att mormoner som grupp är mer framgångsrika än andra, trots att gruppens starka sociala kapital snarare är inbundet än överbryggande.

* Jag printade ut artikeln, men tyvärr finns den inte kvar på Svenska Dagbladets webbsida.

8 tankar kring ”Varför går det så bra för mormoner?

 1. Intressant att läsa om mormoners framgångsrika entreprenörskap även om texten inte ger något konkret exempel på detta vare sig framstående företag eller forskning som belyser generellt högre framgång i yrkeslivet.

  Själv minns jag att kompis som jobbade på senare insomnade Word Perfect(som ju länge kändes jämbördiga med Microsoft) berättade att det bolaget styrdes av mormoner.

  Vill minnas att även IT distributören Ingram Micro styrs av mormoner.

  I Sverige som du ger exempel på mer generellt kring gnosjöandan finns ju de omskrivna Plymouthbröderna(vars friskola nu hamnat i blåsväder).

  Nu i helgen fick jag höra att den kommunala grundskolan Matteusskolan i Stockholm leds av en rektor som är mormon och till vissa föräldrars bestörtning infört en hel del av rörelsens tankar.

  Ett intressant ämne som väcker känslor således!

  1. Hej Jan!
   Jag lyckades inte hitta artiklen som jag klippt ut på nätet. Men jag tycker det har bekräftats i flera sammanhang att det är en ekonomiskt och socialt framgångsrik grupp.

   Kommer ihåg att jag bjöd in två mormoner som knackade dörr i mitten av 80-talet när jag studerade i Örebro. Det blev ett intressant samtal. De berättade bland annat att de först hamnat i Skåne och att de blev chockade över att de inte förstod någonting vad folk sa, trots att de intensivpluggat svenska.

  2. Jag var inne på Calaicia webbplats. Jag tycker det är intressant med fysisk planering. Socialt kapital handlar ju i stor utsträckning om att människor bygger relationer med varandra och för detta krävs bra mötesplatser. En genomtänkt fysisk planering av stadsmiljön kan bidra till att stärka såväl tilliten som toleransen mellan människor.

   1. Ja, ett stort syfte med hållbar platsutveckling är att stärka det sociala kapitalet(trist term). Därför är medborgar(& intressent)medverkan i planprocessen men även optimalt i drift och underhåll väsentlig del.

    Med drift kan avses programfunktion såsom loppis, konserter, föreningspresentationer, marknader mm.

    I underhåll med medborgar- & intressentmedverkan kan ingå att man t ex meddelar skadegörelse, trasiga lampor, håligheter i vägbanan/trottoarer etc där verktyget SeeClickFix är spännande. Intressenter såsom fastighetsägare och köpmän har ju ofta också ekonomiska resurser att medverka till extra renhållning, utsmyckning och om så krävs trygghetsskapande säkerhetslösningar.

  3. Jan Aili är rektor på Matteusskolan i Stockholm. När jag kollar på facebook och ser hans vänner så hittar jag inte någon endaste gemensam vän som vi har. Med allra största sannolikhet så är han INTE mormon. Han har introducerat ett sekulärt ledarskapsprogram vars författare råkar vara mormon. Ledaren i mig handlar om att lära eleverna att tänka efter först innan de handlar. Det är något som är allmängiltigt och bra.

 2. Mormonkyrkan är inte en sekt, utan är mainstream. När TV4 Fakta sände programmet om mormonerna, så handlar programmet om LDS som är mainstream och FLDS som är en utbrytare. LDS beskrivs som en frikyrka och inte som en sekt i reklamen för tv-programmet. Programmet kan ses gratis, jag har länkat till det på blogginlägget.

  http://mormonlady.com/2014/08/28/hidden-in-america-usa-bakom-stangda-dorrar-tv4-fakta/

  När det gäller HBTQ och kvinnans roll så är den inget typiskt och unikt för Mormonkyrkan (LDS), utan detta är något som de flesta kristna samfund brottas med. Numera så anser man i Mormonkyrkan att det inte går att omvända homosexuella till att bli heterosexuella, utan de är det sedan födseln, dvs inget val. Kvinnor får numera bli kaplaner, LDS Chaplains, och majoriteten av kvinnorna i kyrkan har ett arbete och är inte hemmammammor.

  Mormoner uppfinner saker. Här är en lista på några saker:

  http://ldsliving.com/story/74878-7-things-you-didnt-know-a-mormon-invented

  http://ldsliving.com/story/75227-7-more-things-you-didnt-know-a-mormon-invented

  Här är en hel webbsida med massor med berömda mormoner:

  http://www.famousmormons.net/

  1. Tack för inlägget! Jag har ju ingen djupare kunskap om mormoner – vad som är en sekt eller inte ligger ofta i betraktarens ögon. Men med tanke på att mormonerna i USA är väldigt framgångsrika, så kan jag mycket väl tänka mig att de ses som mainstream av andra amerikaner. Jag tyckte helt enkelt att det gick att föra ett intressasnt resonemang kring inbundet kontra överbryggande socialt kapital utifrån mormonernas relativa framgångar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.